Vaste staanplaats

Wat is een vaste seizoen staanplaats. Een vaste seizoen plaats houdt in dat men het hele seizoen (mei-september) een vaste plek ter beschikking heeft voor zijn caravan. De plek kan ook ter beschikking zijn voor opslag en sporadisch gebruik gedurende de winter.

Verantwoordelijkheid: De eigenaar is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn eigendom die op de camping geplaatst is, en moet er voor zorgen dat deze voldoende verzekerd is voor situaties die kunnen opstaan, waaronder overstroming. De eigenaar is ook verantwoordelijk voor evacuering van zijn eigendomen als overstroming dreigd.

Toestaan en bepalen van seizoenplaats: Een vaste staplaats wordt toegestaan en aangewezen door de campingbeheerder. De caravan/camper dient bij aankomst op de aangewezen plaats geplaatst te worden.

Hoeveel ruimte wordt er terbeschikking gesteld ? De ruimte die men ter beschikking krijgt wordt in de lengterichting bepaald door de caravanlengte inclusiev de dissel. In de breedte door de caravanbreedte + een “normale” voortent + 3 meter.  Buiten dit “grondstuk” dienen er geen voorwerpen, hekken of andere barriers geplaatst te worden, die andermans gebruik hinderen. De auto kan normal geparkeerd worden in de lengterichting achter de caravan als de ruimte dit toelaat of volgens afspraak. Er si plaats voor èèn auto per caravan op het campeergedeelte. Extra auto’s dienen geparkeerd te worden op de daarvoor bedoelde P-plaatsen.

Wat kan men bouwen? Men kan een vlonder onder de voortent bouwen en verder tot de grens zoals beschreven (3 meter voor de voortent). De ruimte buiten kan voorzien worden van eenvoudige, neutrale verlichting.

Betaling/Prijs. 2 keer per jaar. Prijs per jaar 9000 kr plus 1500 voor de winterstalling + stroomverbruik volgens de meter, kr 1.62 per kw/uur.

Stroom. Alle elektriciteit dat wordt aangelegd bij elke staanplaats/caravan, dient te worden aangelegd/onderhouden  door een geautoriseerde electrician. Zodat wij geen schade of ongelukken krijgen en ook omredenen van zekerheid voor  anderen op de camping.

Brandzekerheid. Kontrole van branduitrusting / brandmelders / propaaninstallatie dient jaarlijks door een geklassificeerd bedrijf te gebeuren, op kosten van de eigenaar. De gehuurde staanplaats dient netjes te worden gehouden zodat het niet tot aanstoot is voor buren en andere toeristen. Wij hebben allemaal onze eigen standaard en dienen ons er naar te richten als er kommentaar komt over de staanplaats.

Gebruik van de sanitaire aanleg. Gebruik van de toilet, wasbak, douche en afvoer is geincludeerd in de huur van een vast staplaats. Vuilwater kan niet in de grond vloeien voor de caravan, maar dient te worden verzameld in een gesloten tank en geledigd te worden in de daarvoor bestemde ruimte.

Aankomst en vertrek en rijden op de camping. Het rijden dient tot een minimum te worden beperkt en dient stapvoets te gebeuren. Tussen 23.00 en 7.00 uur dient er niet gereden te worden op de camping. In deze periode is de slagboom gesloten en is niet te openen met de uitgedeelde kaart. Als U laat aankomt of vroeg wilt vertrekken dient U de auto buiten de slagboom te parkeren. Bij acute situaties kunt U de wachttelefoon gebruiken.

Nachtrust. Tussen 23.00 en 7.00 uur dient er rust te heersen op de camping. Dit betekent dat praten en geluid van radio, tv etc. een geluidsniveau dient te hebben die de buren niet stoord.

Ledigen van afval. Huishuidelijk afval dient in de afvalcontainers gegooid te worden die bij elke servicegebouw zijn geplaatst. Hier dient geen bouwmaterialen, meubels, tapijt en andere grote voorwerpen gedeponeerd te worden. Kartonnen dozen dienen open gescheurd te worden zodat ze zo weinig mogelijk plaats innemen. Grote voorwerpen rijdt men naar de deponie.

Opzegging en verlaten van de camping. Er geldt een een maands opzegtijd en de huur loopt door tot de staplaats volledig is opgeruimd. In sommige gevallen kan er met de beheerder afgesproken worden dat de vlonders achtergelaten kunnen worden , maar men kan daarvoor geen vergoeding eisen van zowel de beheerder als de nieuwe huurder.