Fast plass

Hva er en Fast plass sesong?
Fast plass sesong innebærer at man disponerer en fast plass (tomt) for sin campingvogn hele sesongen (mai – september). Plassen disponeres også for opplag og sporadisk bruk gjennom vinteren.

Ansvar
Eier er selv fullt ut ansvarlig for sine eiendeler som plasseres på campingplassen, og må sørge for at disse er tilstrekkelig forsikret mot de situasjoner som kan inntreffe – herunder flom. Eier er også ansavarlig for å evakuere sine eiendeler om flom truer.

Tildeling og anvisning av sesongplass
Fast plass tildeles og anvises av plassens driver, og vogna skal plasseres som anvist ved ankomst.

Hvor stor plass disponerer man?
Plassen man disponerer avgrenses i lengderetningen av campingvognas lengde inklusive draget, og i bredden vognas bredde + et «normalt» fortelt + 3 meter. Utenfor denne «tomta» skal det ikke plasseres gjenstander, gjerder eller andre barrierer som hindrer andres bruk. Bilen parkeres normalt bak vogna i lengderetningen om plassen tillater det, eller etter avtale. Det er plass til én personbil pr vogn inne på området. Ekstra biler skal parkeres på anviste P-plasser.

Hva kan man bygge?
Man kan bygge platting under fortelt og frem til begrensningen som beskrevet over (3 meter foran fortelt). Uteplassen kan utstyret med enkel, nøytral belysning.

Betaling/Pris
2 ganger i året. Pr år 9000 kr pluss 1500 for vinter lagring. + Strøm forbuk etter måler, kr 1,62 pr/ kw time.

Strøm
All elektrisitet som skal rigges velikeholdes i ved hver fastplass/vogns skal gjøres av autorisert eletriker slik at vi ikke får skade / ulykker av denne grunn. dette også pga av sikkerhet for de andre poå plassen.

Brann sikkerhet
Sjekk av brannutstyr / røykvarslere / propananlegg skal skje årlig av klassifisert selskap, For vogn eiers rekning.
Plassenene som leies må holdes iorden så det ikke er til sjenanse for naboer andre turister. Vi har alle forskjellig standard så det må tas til følge hvis det blir kommentarer angående plassene.

Bruk av sanitæranlegg
Bruk av sanitæranlegg (toalett, vask, dusj og tømmerom) er inkludert i leien av en Fast plass. Avløpsvann skal ikke slippes ut til grunnen fra vogna, men samles opp i tett beholder og tømmes på tømmerommene.

Inn- og utpassering, samt kjøring på plassen
Kjøring skal begrenses til et minimum, og skal foregå i ganghastighet. Det skal ikke forekomme kjøring på plassen mellom kl 2300 og 0700. I denne perioden er bommen stengt og lar seg ikke åpne med de tildelte kortene. Hvis du kommer sent eller skal reise tidlig parkeres bilen utenfor bommen. Ved akutte tilfeller benyttes vakttelefonen.

Nattero
Mellom kl 2300 og 0700 skal det være ro på plassen. Dette betyr at snakking og lyd fra musikkanlegg, TV etc skal ha et lydnivå som ikke forstyrrer naboene.

Søppeltømming
Husholdningsavfall skal kastes i søppelcontainere som er plassert ved hvert serviebygg. Her skal det ikke kastes bygningsmaterialer, møbler, tepper og andre større gjenstander. Pappesker skal rives opp slik at de tar minst mulig plass. Større gjenstander skal kjøres til deponi.

Oppsigelse og fraflytting
Det gjelder en måneds oppsigelsestid, og leien løper til plassen er fullstendig ryddet. I noen tilfeller kan det avtales med driver at platting etterlates ved flytting, men man kan ikke kreve vederlag for denne av verken driver eller ny leietaker.

Skudenes Camping Fast Plass Avtale (PDF-format)